Internationale samenwerking

Internationale samenwerking vindt plaats in het Europese samenwerkingsverband van medisch specialisten, het European Reference Network (ERN).

Het ERN voor zeldzame leveraandoeningen is het ERN RARE-LIVER. 

Internationale consultaties zijn mogelijk met andere experts via het ERN Clinical Patient Management System (ERN CPMS) als expliciet toestemming is ontvangen van de patiënt (ERN Informed Consent, Patienttoestemmingsformulier voor gegevensdeling in Europese Referentienetwerken voor zeldzame ziekten met het oog op patiëntenzorg en registerinformatie voor zeldzame ziekten). Guest accounts zijn hiervoor ook ter beschikking.