Wat zijn alarmsymptomen bij patiënten met PSC in het verloop van de aandoening?

Het is aanbevolen om aandacht te hebben voor de volgende alarmsymptomen:

  • Alarmsymptomen die wijzen op acuut verergerd leverfalen (PSC-patiënten hebben vaak al chronisch leverfalen):
    Een acute verslechtering van de functie van de lever kan optreden: acuut (op al aanwezig chronisch) leverfalen. 
  • Alarmsymptomen die wijzen op stenose van de galwegen:
    Bij herhaaldelijk ernstige pijnaanvallen in de bovenbuik, gepaard gaand met icterus, bewegingsdrang, koude rillingen al of niet met koorts, moet gedacht worden aan een stenose van de galwegen.
  • Alarmsymptomen die wijzen op afstoting na levertransplantatie:
    Na levertransplantatie moeten de zorgverleners alert zijn op tekenen van afstoting. De arts moet bij deze klachten direct contact opnemen met het transplantatiecentrum.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) PSC. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisecentrum PSC.

Meer informatie over collegiaal consult