Wat zijn de symptomen en hoe wordt diagnose gesteld?

De diagnosestelling berust op een combinatie van klinische bevindingen en uitkomsten van biochemisch, radiologisch, endoscopisch en histologisch onderzoek.

Symptomen waarbij moet worden gedacht aan PSC zijn:

  • Vermoeidheid
  • Jeukklachten
  • Pijn in de rechter bovenbuik
  • Koorts
  • Icterus (geel zien)
  • Hepatomegalie
  • Splenomegalie
  • Leverstigmata (uitingen van portale hypertensie met spider naevi, erythema palmare, gynaecomastie, testisatrofie en ascites)

De diagnose PSC wordt gesteld bij patiënten met verhoogde serum markers voor cholestase (AF, ɣGT) die niet op andere wijze kunnen worden verklaard, en waarbij magnetische resonantie cholangiopancreatographie (MRCP) of endoscopische retrograde cholangiopancreatographie (ERCP) karakteristieke galgangveranderingen laten zien met multifocale stricturen en segmentale dilataties, en waarbij oorzaken van secundaire cholangitis en andere cholestatische aandoeningen onwaarschijnlijk zijn. 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) PSC. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisecentrum PSC.

Meer informatie over collegiaal consult