Internationale samenwerking PSC

Internationale samenwerking vindt plaats in het Europese samenwerkingsverband van medisch specialisten, het European Reference Network (ERN).

Zo'n ERN is er ook voor zeldzame leveraandoeningen: ERN RARE-LIVER

De expertisecentra nemen ook deel als Health Care Provider (HCP) in de European Reference Network Program of the European Commission (ERN). 

Internationale consultaties zijn mogelijk met andere experts via het ERN Clinical Patient Management System (ERN CPMS) als expliciet toestemming is ontvangen van de patiënt (ERN Informed Consent, Patienttoestemmingsformulier voor gegevensdeling in Europese Referentienetwerken voor zeldzame ziekten met het oog op patiëntenzorg en registerinformatie voor zeldzame ziekten). Guest accounts zijn hiervoor ook ter beschikking. 

Patiënten aanmelden voor studies

Meer informatie over de lopende studies vindt u op de pagina van het PSC Expertisecentrum "Wetenschappelijke onderzoeken".

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) PSC. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisecentrum PSC.

Meer informatie over collegiaal consult