Kwaliteitsstandaard PSC

De kwaliteitsstandaard PSC (richtlijn) is opgesteld ter ondersteuning van de diagnostiek, behandeling, begeleiding en organisatie van de zorg bij PSC. 

De Kwaliteitsstandaard PSC beschrijft, naast de aandoening, een aantal belangrijke onderdelen van goede zorg voor kinderen en volwassenen met PSC en beoogt een bijdrage te leveren aan verbetering en borging van de kwaliteit van zorg van beide groepen. In de kwaliteitsstandaard PSC (richtlijn) zijn de aanbevelingen van de EASL CPG on the management of cholestatic liver diseases ten aanzien van de diagnostiek, behandeling en follow-up bij PSC overgenomen, daar waar zij toepasbaar zijn in de Nederlandse situatie. Voor de Nederlandse situatie zijn in deze kwaliteitsstandaard nog aanvullingen hierop gegeven, deels gebaseerd op literatuur en deels op expert opinion. 

De patiënteninformatie PSC hoort bij de kwaliteitsstandaard PSC en geeft informatie aan (ouders/naasten/verzorgers) van patiënten met PSC.

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) PSC. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisecentrum PSC.

Meer informatie over collegiaal consult