Voor de huisarts: informatie over PSC

Dit is een document bedoeld voor eerstelijn zorgverleners, zoals de huisarts, de eerstehulp arts (SEH) , fysiotherapeut etc..Ook andere medici kunnen er baat bijhebben, bijvoorbeeld verzekerignsarts, uw bedrijfsarts etc.. De huisartsenbrochure is uitsluitend in digitale vorm verkrijgbaar.

Huisartsbrochure over PSC

Primaire Scleroserende Cholangitis (PSC)

De huisartsenbrochure primaire scleroserende cholangitis (PSC) gaat dieper in op verschillende aspecten van PSC en comorbiditeit met PSC.

De brochure “Informatie voor de huisarts over primaire scleroserende cholangitis (PSC)” is ontwikkeld in het kader van een projectsubsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Deze brochure kwam tot stand door een samenwerkingsverband tussen PSC Patients Europe (PSCPE), de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

link naar deze pagina: https://www.nhg.org/primaire-scleroserende-cholangitis-psc

Bevat ook de brief over de brochure voor patienten en voor huisartsen

 

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) PSC. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisecentrum PSC.

Meer informatie over collegiaal consult