Collegiaal consult 

U kunt altijd contact opnemen met één van de zorgverleners in het expertisenetwerk. Neem bij vragen die niet acuut zijn contact op met het expertisenetwerk via het collegiaal consult formulier. 

Stel uw vraag

Bij acute vragen: neem contact op met de dienstdoende arts van het expertisecentrum via het algemeen nummer voor verwijzers van het AmsterdamUMC. 

Contactgegevens PSC expertisecentrum (PEC)

PSC Expertise Centrum Amsterdam
Meibergdreef 9 (C2-310)
1105 AZ Amsterdam

Telefoon algemeen
020-5669111

Patiëntenvoorlichting
+31-20-5663355

Expertisecentrum en behandelcentra

De (dagelijkse) behandeling van PSC-patiënten kan in een door VWS erkend expertisecentrum (EC) en/of in centra met expertise plaats vinden. Centra met expertise moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het zijn de academische ziekenhuizen en Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ-ziekenhuizen) en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ-ziekenhuizen) die expertise hebben met de diagnostiek en behandeling van patiënten met PSC. De behandelend arts is een kinderarts/internist/(kinder-)mdl-arts, (kinder)hepatoloog met aandachtsgebied leverziekten en expertise op het gebied van PSC.

Alle patiënten met PSC moeten minimaal 1 keer per 1-2 jaar in een EC/centrum met expertise worden gezien of de behandelend arts heeft contact met het EC/centrum met expertise. Verwijzing naar een expertisecentrum vindt verder plaats als er complicaties zijn. 

Er kan sprake zijn van “shared care”, zorg dichtbij als het kan (regionaal ziekenhuis in de buurt van woonplaats patiënt), en ver weg als het moet (expertisecentrum/centrum met expertise).

Het door VWS erkende expertisecentrum alsmede de drie transplantatiecentra in Nederland fungeren als tertiair verwijscentrum voor andere behandelcentra. Bij mogelijke indicatie voor levertransplantatie wordt een patiënt verwezen naar één van de drie levertransplantatiecentra in Nederland. Dit zijn het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, het LUMC en het UMC Groningen. In Groningen worden naast volwassenen ook kinderen getransplanteerd.