Wanneer moet worden verwezen voor een levertransplantatie?

Verwijsindicaties voor volwassenen met PSC naar een levertransplantatie zijn:

 • in een ver gevorderd stadium van PSC
 • levensbedreigende portale hypertensie
 • als de kwaliteit van leven erg laag is door invaliderende vermoeidheid, onbehandelbare jeuk
 • als de levensverwachting of de verwachte kwaliteit van leven na 1 jaar zonder levertransplantatie slechter is dan met levertransplantatie
 • met bewezen dysplasie van de cholangiocyten (galwegepitheel)
 • bij steeds terugkerende bacteriële cholangitis
 • met chronisch of acuut verergerd leverfalen
 • bij ernstige cirrose

Verwijsindicaties voor kinderen met PSC naar een levertransplantatiecentrum zijn:

 • levensbedreigende portale hypertensie
 • chronisch leverfalen, die acuut verergert
 • onbehandelbare jeuk
 • progressieve invaliderende vermoeidheid
 • ernstige cirrose
 • recidiverende cholangitis
 • gestoorde eiwitsynthese
 • gestoorde detoxificatie
 • slechte groei (of pubertas tarda)
 • kinderen moeten uiterlijk rond het 15e levensjaar voor een evaluatie naar een levertransplantatiecentrum verwezen worden om genoeg tijd te hebben voor een screening, als patiënten voor hun 16e verjaardag op de eurotransplantwachtlijst worden geplaatst komen ze in aanmerking voor (extra) kinderpunten

Collegiaal consult

Mogelijk heeft u als zorgverlener behoefte aan een collegiaal consult over uw patiënt met (vermoedelijk) PSC. U kunt hiervoor contact opnemen met het expertisecentrum PSC.

Meer informatie over collegiaal consult